Verberg het menu

Financiën

Het onderdeel Financiën is vooral gericht op een cijfermatige actualisatie. De financiële afwijkingen in het meerjarenbeeld worden gepresenteerd. Als bijlage zijn ook toegevoegd de externe en interne offertes met een prioritering door het college. Afhankelijk van de exacte financiële ruimte bij het opstellen van de Programmabegroting, zijn dit de activiteiten waarvan wij denken dat ze positief bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeente Uden op de diverse beleidsterreinen.