Verberg het menu

Bestuursrapportage 2013

De Bestuursrapportage is de 2e tussentijdse rapportage die wij volgens onze planning en controlcyclus jaarlijks aanbieden aan de Raad. De 1e rapportage maakt onderdeel uit van de Begrotingsnotitie en gaat over de periode januari tm april van het jaar. Deze 2e rapportage betreft de periode januari t/m augustus en gaat over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting. De eindrapportage presenteren wij jaarlijks in de vorm van de Programmarekening.

In deze rapportage staan we stil bij de afwijkingen in de uitvoering van de beleidsdoelen en bij de positieve of negatieve afwijkingen van de door de Raad hiervoor beschikbaar gestelde budgetten.