Verberg het menu

2e financiële afwijkingenrapportage

Samenvatting

De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen tot en met augustus van dit jaar. Onderstaand het totaaloverzicht, gesplitst naar incidentele en structurele consequenties. Een specificatie is per programma op de desbetreffende pagina opgenomen

N is nadeel, V is voordeel (bedragen in €)

Incidenteel
Programma's 2013 2014 2015 2016 2017
Duurzaam wonen en ondernemen N 502.000 V 109.000      
Maximaal meedoen N 129.146        
Goed leven en ontmoeten V 503.393 N 23.518      
Veilig gevoel V 40.000        
Dienstbare en betrouwbare overheid N 28.594 N 112.983 N 43.687    
Totaal incidenteel N 116.347 N 27.501 N 43.687    

N is nadeel, V is voordeel (bedragen in €)

Structureel
Programma's 2013 2014 2015 2016 2017
Duurzaam wonen en ondernemen V 225 V 2.300 V 2.300 V 2.200 V 2.10
Maximaal meedoen          
Goed leven en ontmoeten N 700 N 700 V 300 V 300 V 300
Veilig gevoel N 16.000 N 22.000 N 21.000 N 21.000 N 21.000
Dienstbare en betrouwbare overheid N 24.000 N 27.000 N 27.000 N 20.999 N 20.999
Totaal stuctureel N 40.475 N 47.400 N 45.400 N 39.499 N 39.599