Verberg het menu

Toeliching incidentele weerstandscapaciteit

In tegenstelling tot de structurele ratio is de weerstandscapaciteit wel gemuteerd. Het resultaat van de 2e financiële afwijkingenrapportage bedraagt € 157.000. Deze beïnvloedt de weerstandscapaciteit negatief.

De incidentele weerstandscapaciteit is al volgt opgebouwd:

Reserves Stand per 31-12-2014
Algemene reserve Vrij besteedbaar € 11.547.000
Algemene reserve Grondbedrijf (Effectief beschikbaar) €   1.728.000
Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage € 156.000
Totaal reserves € 13.275.000
Stille reserves € 4.770.000
Totaal incidenteel weerstandscapaciteit € 18.045.000