Verberg het menu

Programmarekening 2013

Vier jaar geleden stelde de gemeenteraad het Coalitieakkoord vast met als titel: Kiezen voor de toekomst van Uden, naar een nieuw evenwicht. We kozen een strategie van dynamiek en ambitie en daarmee het stimuleren van de vitale en bruisende gemeente die Uden is. Dat betekent dat je moet investeren op het gebied van woningbouw, economie en voorzieningen. Natuurlijk hebben wij ook last gehad van de recessie in de afgelopen vier jaar. Dat vroeg soms om moeilijke keuzes. Desondanks is het gelukt om veel ambities te verwezenlijken. Een belangrijke mijlpaal was de totstandkoming van de Visie 2020 in 2012, een product van veel betrokken inwoners. Groen, gezond, gezellig en gastvrij zijn de stippen op de horizon. In 2013 zijn verschillende projecten opgestart die een direct resultaat zijn van de Visie 2020 onder de naam 'Udenaar de toekomst'. Deze Programmarekening geeft een gedetailleerd beeld van wat er in het laatste jaar van de coalitie is verwezenlijkt.

In de Jaarrekening vindt u een overzicht van de financiƫle resultaten. In de het Jaarverslag beschrijven wij wat er binnen de vijf programma's is bereikt.