Verberg het menu

Jaarrekening

Het onderdeel Jaarrekening is vooral cijfermatig van aard. We gaan hierbij in op de analyse van het jaarrekeningresultaat en de balans wordt uitgebreid toegelicht. Hier wordt antwoord gegeven op de vragen welke bezittingen en schulden de gemeente Uden heeft en wat de stand van het eigen vermogen is. Verder in het hoofdstuk treft u diverse paragrafen en bijlagen die het totale financiƫle beeld van de gemeente Uden schetsen