Verberg het menu

Analyse Rekeningenresultaat

De planning en controlcyclus van de gemeente Uden is zo ingericht dat we periodiek 2 keer kritisch de budgetontwikkelingen beoordelen. Deze rapportages, voorzien van een aanpassing van de begroting worden ter vaststelling aan de Raad aangeboden. Bij ontwikkelingen met grote financiële gevolgen wachten we niet tot deze rapportagemomenten, maar gaan we direct in gesprek met de Raad. Ondanks ons zorgvuldig budgetbeheer is het moeilijk om tussentijds te anticiperen op de exacte gevolgen van ‘openeindregelingen’ zoals de bijstand en de WMO, op de uitvoering van investeringen en op eindafrekeningen van Rijksbijdrages. Het rekeningresultaat 2013 bedraagt voor bestemming  € 3.688.123 voordelig. In de analyse rekeningresultaat (PDF, 297.2 kB)vermelden we op bestuurlijk productniveau de belangrijkste mee- en tegenvallers.

Per programma is er ook een uitvoerige analyse beschikbaar. Deze is in het jaarverslag per programma opgenomen onder "wat heeft dit programma gekost".