Verberg het menu

Dienstbare en betrouwbare overheid

De dienstverlening naar onze burgers blijft een belangrijk aandachtspunt. De digitalisering van de dienstverlening is een prominent onderdeel daarvan. Ongeveer honderd producten kunnen via de Digitale balie kunnen worden aangevraagd en/of afgehandeld. Door het standaardiseren en digitaliseren van de eenvoudigere producten maken we ruimte voor klanten met een complexe vraag. Deze klanten krijgen te maken met één medewerker die ervoor zorgt dat zij goed geïnformeerd worden over alle elementen van de vraag en dat deze vraag adequaat wordt afgehandeld.

Door de aanhoudende economische recessie stond in 2013 de begroting van Uden onder druk. Door onder andere minder inkomsten van het Rijk en tegenvallende grondverkopen was het noodzakelijk om een aanzienlijk pakket aan bezuinigingsmaatregelen op te nemen, en zo toch een sluitende begroting aan te kunnen bieden.

Duidelijk is dat de meerjarenbegroting van de gemeente Uden sluitend is. De afgelopen jaren is er evenwicht ontstaan in verantwoord investeren en het op realistische wijze doorvoeren van bezuinigingen.

Het programma Dienstbare en betrouwbare overheid heeft vier doelstellingen. Ga direct naar:
1. Excellente dienstverlening
2. Samenwerken in de regio
3. Financiën op orde houden
4. Naar een nieuw evenwicht

Toelichting op de grootste en belangrijkste projecten

Wat heeft dit programma gekost

Wetten en regels