Verberg het menu

Duurzaam wonen en ondernemen

In het jaar 2013 heeft onze ambitie om duurzaam te wonen en te ondernemen meer diepgang gekregen. De woningbouwproductie bleef doorgaan, al was het op een lager pitje dan voorheen. Bij alle nieuwbouwprojecten wordt duurzaam bouwen gestimuleerd. Naast nieuwbouw gaat onze aandacht steeds meer uit naar bestaande woningen. Samen met woningbouwcorporatie Area denken we na over de te nemen stappen in de herstructurering van de bestaande woningvoorraad. Als het gaat om ondernemen was 2013 het jaar van bouwen aan ons winkelcentrum en bouwen aan het gebied Uden Noord.

Uden is duurzaam volop in beweging. De gemeentelijke organisatie werkt al enkele jaren op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde manier. Inmiddels heeft ook de Udense samenleving de duurzaamheidsgedachte omarmd met projecten als het Repair Café, Lokale Energie Coöperatie, Hof van de Toekomst en de in oprichting zijnde buurttuin Bitswijk.

Het programma Duurzaam wonen en ondernemen heeft vier doelstellingen. Ga direct naar:

  1. Bouwen naar behoefte
  2. Versterken economisch klimaat
  3. Koploper in duurzaamheid
  4. Versterken buitengebied

Ieder programma heeft een eigen menuknop. Hier vindt u informatie over: