Verberg het menu

Projecten

Toelichting Projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Woonrijp maken Hoenderbos III
Planning Langzamer dan Planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Hoenderbos III is op een laatste noordwestelijk gelegen, plangebied na gerealiseerd. In verband met de situatie op de woningmarkt stagneert de realisatie van het resterende plangebied. Naar schatting bedraagt de vertraging 2 jaar.

Parkeerinfrastructuur / parkeerapparatuur rondom Bernhoven
Planning Gerealiseerd
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact
Bouw- en woonrijp maken Velmolen Oost
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact
Aanleg wijkpark Velmolen Oost
Planning Gerealiseerd
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact
Centrumplan Hoek Promenade
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact
Groot onderhoud Rudigerstraat en Antoniusstraat
Planning Gerealiseerd
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact
Groot onderhoud Hoevenseveld fase 1
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De werkzaamheden zijn in 2013 afgerond.

Groot onderhoud Leeuweriksweg
Planning Gerealiseerd
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De werkzaamheden zijn in 2013 afgerond.

Vervanging pompen drukriolering 2006
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De uitvoering is voorzien in de periode 2014-2016.