Verberg het menu

Cultureel lef en ondernemerschap

Wij zetten in op goede voorzieningen en projecten waarbij speciale aandacht uitgaat naar de jeugd. Vanuit  onze rol als beleidsmaker op alle vlakken en bewaker van de uitvoering van de cultuurvisie, sturen wij nadrukkelijk op de samenwerking tussen en met onze partners. Belangrijke samenwerkingspartners zijn Multicenter, De Pul en het Theater Spoor. Doorontwikkeling is bij al deze voorzieningen een belangrijk themawerkwoord omdat deze ook onderdeel zijn van het sociale domein en dus te maken hebben met transities. Door middel van het inzetten van subsidie en budgetten sturen wij als gemeente. In 2013 is bijvoorbeeld op projectbasis voor 2 jaar een culturele kwartiermaker aangetrokken om de verbinding te krijgen tussen ondernemerschap van musea, recreatie en regulier MKB. De taken van deze kwartiermaker moeten in de loop van 2014 onderdeel zijn van het basistakenpakket van het directieoverleg cultuur (DOC). Partijen die daarin deelnemen zijn o.a. bibliotheek, Museum voor Religieuze Kunst (MRK), Markant en St C.

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens   planning vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Cultureel lef en ondernemerschap   Toelichting
1 Realisatie evenementenaccommodatie (2012) De evenementenaccommodatie is gerealiseerd. De opening was in november 2013.
2 Innovatieve Impuls aan cultuur Dit is onderdeel van ons participatiebeleid.
3 D.m.v. cultuur & cultuureducatie versterken en behouden van sociale cohesie Dit is onderdeel van ons participatiebeleid.
4 Stimuleren uiteenlopend aanbod van (amateurkunst-) verenigingen Dit is onderdeel van ons participatiebeleid.
5 Aantrekkelijke kermissen in Uden, Volkel en Odilliapeel De Udense kermis is verlengd van 6 tot 10 dagen en de voorbereidingen van de kermissen in 2014 zijn gestart.

Realisatie 2013 in kengetallen

Oordeel burger cultuur: 7.5
  2011 2012 2013 2014
Prognose 7.5 Geen burgerpeiling 7.5 Geen burgerpeiling
Werkelijk 7.5 Geen burgerpeiling 7.5