Verberg het menu

Gezondheid telt

Het project  ‘preventie overgewicht’ via de JOGG-methodiek is ondergebracht bij het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht.

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens  planning vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Gezondheid telt   Toelichting
1 Aanleggen fitnesstuinen in openbare ruimte Dit wordt gezocht in de situaties dat werk-met-werk gemaakt kan worden. Het proces loopt. De uitvoering vindt plaats in 2014.
2 Door inspanning op welzijn de toestroom naar 1e lijnszorg en “cure” laten afnemen. Dit is een continue proces dat zich pas op de lange termijn laat meten.

Realisatie 2013 in kengetallen

Oordeel burger gezondheidsvoorzieningen: 7.6
  2011 2012 2013 2014
Prognose 7,4 Geen burgerpeiling 7,6 Geen burgerpeiling
Werkelijk 7,6 Geen burgerpeiling 8