Verberg het menu

Projecten

Toelichting Projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000) van dit programma.

Herinrichting Land van Ravensteinstraat en Kerk-/Mgr. Bos-/Hobo-/Kornetstraat/Bitswijk
Planning Gerealiseerd
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Werkzaamheden zijn in 2013 afgerond. Met de bewoners van het projectgebied gaat een evaluatieproces lopen. Dit leidt mogelijk tot aanpassingen aan de straten in het projectgebied.