Verberg het menu

Recreëren in de buitenlucht

In Uden Noord, aan de rand van de Maashorst, zijn in 2013 de eerste stappen gezet voor de totstandkoming van een Verfrissend Zorglandschap waarbij gezondheid, voeding, ontspanning en leefstijl centraal staan. In februari 2013 is dit afgetrapt met een inspiratiebijeenkomst met gemeente, ondernemers en andere partijen binnen dit gebied om kansen voor samenwerking te benoemen op het snijvlak van recreatie, toerisme, zorg en welzijn. Dit project valt binnen het grote geheel van De Maashorst (Landschap van Allure). In maart 2014 heeft de provincie een subsidie van 15 miljoen euro toegekend voor de ontwikkeling van Meer Maashorst. In totaal wordt er de komende jaren 50 miljoen geïnvesteerd in De Maashorst door provincie, gemeenten en bedrijfsleven.

Los daarvan hebben wij het afgelopen jaar allerlei reguliere werkzaamheden uitgevoerd die gericht zijn op natuurversterking en recreatief gebruik in De Maashorst. De werkzaamheden komen voort uit het uitvoeringsprogramma Maashorst waar meerdere gemeenten en andere partijen die gelegen zijn rond De Maashorst, zich voor inzetten.

Andere gerealiseerde projecten:

  • Project Peelseheide met onder ander de aanleg van een visvijver.
  • Start Hof van de Toekomst / Permatuin, een project van Udenaar de Toekomst.
  • Bewoners dragen bij aan een deel van het beheer van het Mellepark.
  • Eerste fase inrichting van het Dal van de Leigraaf is gerealiseerd waar natuur en recreatie deel van uitmaken.
  • Realisatie van het Zuiderpark in Uden Zuid.

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens   planning vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Recreëren in de buitenlucht   Toelichting
1 Faciliteren dienstverlenende instellingen (VVV, Stichting Uden Promotie, Natuurcentrum Slabroek) Proces verloopt volgens planning
2 Ontwikkelen natuurgebied en schil de Maashorst De ontwikkeling ligt op schema en verloopt in samenspraak met Maashorst gemeenten..

Realisatie 2013 in kengetallen

Aantal recreatieve bezoekers in de Maashorst10% meer na 4 jaar)
  2011 2012 2013 2014
Prognose 0-meting, 2013 eerste prestatiemeting Geen *  
Werkelijk De Maashorst telt bijna 1 miljoen bezoeken Geen *  

 Informatiebron: Bezoekersonderzoek als onderdeel van het Maashorstmanifest

In 2013 zou een nieuw bezoekersonderzoek gedaan worden. De ontwikkelingen in de Maashorst gaan op dit moment snel. De stuurgroep heeft, onder andere met het oog op de kosten van dit onderzoek en andere prioriteiten in 2013, het onderzoek enkele jaren uit te stellen. Zie ook kengetal duurzaam wonen en ondernemen versterken buitengebied.