Verberg het menu

Maximaal meedoen

Het minimabeleid 2013 kent, evenals voorgaande jaren, een sociale en doelmatige aanpak gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. Door investeren in meedoen wordt steeds gepoogd om onze inwoners een treetje hoger op de participatieladder te krijgen. De gemeente heeft daarbij vooral oog voor de kwetsbare mensen (jeugd, de chronisch zieken, gehandicapten en de minima) in onze samenleving. We doen wat mogelijk is, binnen de kaders van de wet, om armoede te bestrijden en schulden te voorkomen. We gaan in het gesprek met deze inwoners uit van hun mogelijkheden en kijken wat zij samen met hun omgeving voor elkaar kunnen krijgen. Aanvullend is soms maatwerk nodig dat met hulp van de gemeente wordt geleverd door de diverse maatschappelijke instellingen. Als gemeente zetten we actief in op de begeleiding naar  een zinvolle dagbesteding, dat bij voorkeur uitmondt in werk voor alle mensen met een bijstandsuitkering. In tijden van bezuinigingen en crisis, waarbij er meer banen verdwijnen dan erbij komen, zien wij toch kans om de uitstroom doelstellingen te behalen. Inventief zijn en een goede samenwerking met onze inwoners en bedrijven staan aan de basis van deze positieve resultaten.

Het programma Maximaal meedoen heeft zeven doelstellingen. Ga direct naar: