Verberg het menu

Geen armoede

Ook bij mensen met een minimum inkomen doen wij een beroep op eigen kracht en verantwoordelijkheid: doe zelf wat mogelijk is en schakel daar eventueel je omgeving bij in. Als de eigen kracht en de bijdrage van de omgeving niet voldoende is, kent de gemeente een vangnet van algemene voorzieningen (jeugdsportfonds, stichting leergeld) of individueel maatwerk (bijzondere bijstand, activiteitenfonds etc.) om participatie mogelijk te maken. Ook de voedselbank in Veghel is helaas onmisbaar gebleken voor enkele van onze inwoners.

Werk loont

De financiële ondersteuning wordt uitdrukkelijk als een tijdelijke maatregel gezien. Klanten met een bijstandsuitkering volgen een traject waarbij het vinden van een baan, en daarmee een zelfstandig inkomen, makkelijker wordt. Gezien het stijgend aantal aanvragen voor de bijstandsondersteuning in de afgelopen jaren, een gevolg van de economische recessie, was (en is) inventiviteit nodig om cliënten uit de bijstand te laten stromen. Het is mooi om te constateren dat de geplande uitstroomdoelen zijn behaald.

Handhaving

Naast het verlenen van ondersteuning doen wij ook aan hoogwaardige handhaving, dus toetsen op de rechtmatigheid van verleende uitkeringen. Vanaf 2013 is gewerkt met de nieuwe handhavingswet en is de positie van de fraude-adviseur structureel geborgd.

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens planning    ​ vertraging/afwijking     nog niet opgestart 

  Geen armoede   Toelichting
1 Onverkort doorzetten pro-actief armoedebeleid Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten met betrekking tot aanbevelingen uit de evaluatie van het armoedebeleid, tot structurele subsidieverstrekking. De feitelijke voortzetting vindt al plaats, ook als onderdeel van 3 transities waarbij geen doelgroepen worden onderscheiden.
2 Actief opsporen verborgen armoede Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten met betrekking tot aanbevelingen uit de evaluatie van het armoedebeleid, tot structurele subsidieverstrekking. De feitelijke voortzetting vindt al plaats, ook als onderdeel van 3 transities waarbij geen doelgroepen worden onderscheiden.
3 Terugdringen niet gebruik voorzieningen Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten met betrekking tot aanbevelingen uit de evaluatie van het armoedebeleid, tot structurele subsidieverstrekking. De feitelijke voortzetting vindt al plaats, ook als onderdeel van 3 transities waarbij geen doelgroepen worden onderscheiden.
4 Pro-actieve armoedebestrijding onder kinderen Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten met betrekking tot aanbevelingen uit de evaluatie van het armoedebeleid, tot structurele subsidieverstrekking. De feitelijke voortzetting vindt al plaats, ook als onderdeel van 3 transities waarbij geen doelgroepen worden onderscheiden.
5 Extra aandacht voor armoede-problematiek onder ouderen Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten met betrekking tot aanbevelingen uit de evaluatie van het armoedebeleid, tot structurele subsidieverstrekking. De feitelijke voortzetting vindt al plaats, ook als onderdeel van 3 transities waarbij geen doelgroepen worden onderscheiden.
6 Samenwerking Jeugsportfonds Brabant Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten met betrekking tot aanbevelingen uit de evaluatie van het armoedebeleid, tot structurele subsidieverstrekking. De feitelijke voortzetting vindt al plaats, ook als onderdeel van 3 transities waarbij geen doelgroepen worden onderscheiden.
7 Samenwerking Stichting Leergeld Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten met betrekking tot aanbevelingen uit de evaluatie van het armoedebeleid, tot structurele subsidieverstrekking. De feitelijke voortzetting vindt al plaats, ook als onderdeel van 3 transities waarbij geen doelgroepen worden onderscheiden.
8 Optimaliseren van de dienstverlening en bevordering toegankelijkheid voorzieningen (o.a. door digitaal klantendossier) De processen lopen. Binnen de planning worden vervolgacties verder opgepakt (continu proces).

Realisatie 2013 in kengetallen

Handhaven van het aantal toegekende aanvragen Bijzondere Bijstand en aanvragen Activiteitenfonds
  2011 2012 2013 2014
Prognose Bijzondere bijstand: 1153
 
Activiteitenfonds: 757
Bijzondere bijstand: 1151
 
Activiteitenfonds: 757
Handhaven van het aantal toegekende aanvragen  
Werkelijk Bijzondere bijstand  3367
 
Activiteitenfonds 706
Bijzondere bijstand: 1137
 
Activiteitenfonds: 722
Bijzondere bijstand: 1198
 
Activiteitenfonds: 827
 

Informatiebron: Administratie Sociale Zaken (GWS)

Toelichting op stijging: De crisis heeft bijgedragen aan de noodzaak om gebruik te maken van beschikbare voorzieningen. Waar inwoners het eerder nog zonder extra hulp konden redden, is nu vaker een beroep gedaan op voorzieningen vanuit armoedebeleid. De herziening van het proces heeft onze inwoners bovendien beter duidelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn. Het niet-gebruik van regelingen is dus tegengegaan, wij hebben hierdoor meer mensen kunnen ondersteunen.