Verberg het menu

Meedoen door ondersteuning

We blijven geloven in de uitspraak ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. In het ondersteunen bij opvoeding, gezondheid en ontwikkeling naar volwassenheid is de rol van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) steeds zichtbaarder geworden. De samenhang in beleid en het inzetten van de eigen kracht van zowel burgers als organisaties, moet op termijn leiden tot een besparing omdat voor de nieuwe taken minder Rijksgeld meekomt. Doordat ook de partijen van het CJG meedenken en –doen in de vormgeving van de steunstructuur, zijn wij er in geslaagd om binnen de financiële kaders te werken zonder onze inwoners tekort te doen.

Realisatie in één oogopslag

​ opgestart/volgens planning     vertraging/afwijking     nog niet opgestart

  Meedoen door ondersteuning   Toelichting
1 Kanteling van individuele voorzieningen naar collectieve, brede welzijnsvoor-zieningen Is uitvoering van het participatiebeleid. De uitvoeringsperiode loopt tot en met 2015.
2 Behouden en aantrekken vrijwilligerswerk in relatie tot sociale activering Is uitvoering van het participatiebeleid. De uitvoeringsperiode loopt tot en met 2015.
3 Verdere Implementatie aanbevelingen onderzoek indicatiestelling Wmo Is uitvoering van het participatiebeleid. De uitvoeringsperiode loopt tot en met 2015.
4

Wegnemen belemmeringen voor mensen met beperking

A) fysiek

  • voorzieningen WMO/WVG
  • bevorderen zelfstandig wonen
  • Ontwikkelen woonserviceszones

 
B) Geestelijk/overig

  • Beleid zelfstandigheid/zelfredzaamheid groepen
  • Consultatiefunctie ouderen
  • Participatie bevorderen en isolement terugdringen.
Is uitvoering van het participatiebeleid. De uitvoeringsperiode loopt tot en met 2015.

Realisatie 2013 in kengetallen

Burger als wijkbewoner: a) Voldoende voorzieningen in de directe woonomgeving, (score 7,5 handhaven) b) Voldoende voorzieningen in de gemeente (score van 6,5 naar 7)
  2011 2012 2013 2014
Prognose a) score 7,5
b) Score 7
Geen burgerpeiling in 2012. Volgende peiling in 2013. Handhaven 7,3 gemiddeld a) score 7,5

b) score 7

Werkelijk a) 7,5
b) 7,7
 
De gemiddelde score van alle onderwerpen bij dit thema is 7,3
Geen burgerpeiling in 2012.
 

Volgende peiling in 2013.

a) score 7,7

b) gemiddelde score 7,3

 

Informatiebron: waarstaatjegemeente.nl, 2-jaarlijkse burgerpeiling 2011 en 2013