Verberg het menu

Samen leven

De nota Participatiebeleid 2012 – 2015 Keuzes voor de toekomst van Uden (PDF, 418.9 kB), die leiden naar een nieuw evenwicht’ is een integraal en gedragen document dat de basis is voor verdere beleidsontwikkeling met betrekking tot de decentralisaties. Uitgangspunt van de transities is ook het uitgaan van de mogelijkheden van inwoners. Bedoeling is dat burgers zoveel als mogelijk op eigen kracht kunnen participeren in de maatschappij. Daar waar dit onvoldoende lukt, kan er een beroep worden gedaan op ondersteuning van de gemeente.

Realisatie in één oogopslag

​ opgestart/volgens planning    ​ vertraging/afwijking     nog niet opgestart

  Samen leven   Toelichting
1 Een nieuw geïntegreerd beleidskader WMO, VGZ en Integratie Het beleidskader is volgens planning vastgesteld in 2011 voor de periode 2012-2015.

Realisatie 2013 in kengetallen

Burger als partner: score van 5,5 naar 6
  2011 2012 2013 2014
Prognose Score 6 Geen burgerpeiling in 2012.
 Volgende peiling in 2013.
Score 6 Score 6
Werkelijk Score 5,8 Geen burgerpeiling in 2012.
 Volgende peiling in 2013.
Score 5,7  

Informatiebron: waarstaatjegemeente.nl, 2-jaarlijkse burgerpeiling 2011 en 2013