Verberg het menu

Bedrijfsvoeringsmonitor

Zichtbaar is dat de opzet, bestaan en werking van de meeste processen binnen de gemeente Uden verbeterd is. Overall kan worden geconcludeerd dat de accountant voor zijn werkzaamheden kan steunen op de interne beheersing van de gemeente Uden. Dit blijkt ook uit de management letter 2012 die door de huisaccountant is verstrekt.

De salarisadministratie, onderdeel van het proces personeel, wordt op dit moment uitgevoerd door 1 functionaris. Hierdoor is er te weinig functiescheiding. Daarom zijn er in 2012 aanvullende interne controle werkzaamheden verricht. In 2013 zal de salarisadministratie worden samengevoegd met de gemeente Veghel. Hierdoor is de functiescheiding gewaarborgd.

Het proces belastingen is sinds eind 2011 onder gebracht bij de Belasting Samenwerking Oost Brabant. De beheersing van dit proces vergt aandacht.