Verberg het menu

Rechtzaken

In 2012 was de gemeente betrokken bij meer dan veertig -ook al langer lopende- rechtszaken. De helft hiervan is in 2012 afgedaan. Slechts in een enkel geval constateert de rechter een onrechtmatigheid, welke veelal hangende de gerechtelijke procedure wordt gecorrigeerd zodat de rechtsgevolgen in stand blijven. Met name op het terrein van handhaving en terugvordering is de bereidheid tot procederen te zien.