Verberg het menu

Belastingopbrengsten

Belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)

  Werkelijke opbrengst 2012 Geraamde opbrengst 2013 Werkelijke opbrengst 2013
Onroerende-zaakbelastingen 7.173 7.541 7.834
Afvalstoffenheffing 4.549 4.571 4.649
Rioolheffingen 3.649 3.516 3.616
Marktgelden 74 100 99
Begrafenisrechten 240 298 541
Parkeerbelasting 1.650 2.293 2.217
Reclamebelasting 213 219 174
Bouwleges 1.014 582 423
Secretarieleges 642 607 616
TOTAAL 19.204 19.727 19.869

De geraamde opbrengst 2013 is inclusief de verwerking van besluiten, die in 2013 genomen zijn en geleid hebben tot een wijziging van de primitieve begroting.