Verberg het menu

Lokale heffingen

Ontwikkeling lastendruk gemeente Uden

Gemiddelde woonlasten 2011-2013 Uden 2011 2012 2013
Onroerende zaakbelastingen eigenaren € 204,00 € 210,00 € 214,00
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden € 276,24 € 284,88 €  289,92
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden € 228,36 € 235,44 €  239,64
Rioolheffing eigenaren € 184,00 € 189,00 € 184,00
Totaal meerpersoonshuishouden € 664,24 € 683,88 € 687.92
Totaal eenpersoonshuishouden € 616,36 € 634,44 € 637.64
Rangnummer 179 231 162

De berekening van de lastendruk is gebaseerd op de gemiddelde lastendruk per huishouden.