Verberg het menu

Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit betreft de mogelijkheid om vanuit een verhoging van belastingen en leges structurele risico’s op te vangen. De onbenutte belastingcapaciteit wordt berekend door de maximale tarieven te vergelijken met de tarieven van de gemeente Uden.

De structurele weerstandscapaciteit (in de exploitatie) bestaat uit de volgende onderdelen.

Nummer Post Bedrag
1 Onroerende Zaakbelasting (onbenutte belastingcapaciteit) € 2.5 mln
2 Rioolrechten 0
3 Afvalstoffenheffing 0
4 Leges en andere heffingen 0
  Totaal structureel weerstandsvermogen € 2.5 mln

Berekening onbenutte belastingcapaciteit

Voor de maximale belastingtarieven wordt gebruik gemaakt van de normen voor het artikel 12 beleid. Dit betekent dat indien de gemeente Uden niet meer in staat zou zijn om de structureel zich manifesterende risico’s binnen de exploitatie op te vangen de gemeente door het Rijk gewezen zou worden op de mogelijkheid om de  OZB tarieven te verhogen om zodoende meer structurele opbrengsten te realiseren. Dit noemt men het artikel 12-beleid.