Verberg het menu

Veilig gevoel

Uden moet een gemeente zijn waarin mensen inwoners, werknemers van de vele bedrijven en gasten zich veilig en welkom voelen. Oftewel een gemeente waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Om dit te kunnen realiseren levert de gemeente op verschillende niveaus een bijdrage aan de verbetering van de lokale veiligheid.  Uitsluitend inzetten op handhaving van regels en het bestraffen van mensen die over de schreef gaan, is niet genoeg. Ook de oorzaken en gevolgen van onveiligheid verdienen minstens zoveel aandacht.

Om de doelstellingen binnen het programma te behalen dient de gemeente de regierol actief in te vullen. Tijdig signaleren van veiligheidsproblemen en het vervolgens aanpakken moeten een bijdrage leveren aan een veilig gevoel. In een veilig Uden draait het om de samenwerking van gemeente, politie, openbaar ministerie, brandweer, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven, hulpverleners en natuurlijk de inwoners. Om die samenwerking gestalte te geven, heeft de gemeente een kadernota integrale veiligheid en een jaarplan Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte.  Jaarlijks ontvangt het college en de gemeenteraad een jaarplan en een jaarverslag van toezicht- en handhavingsactiviteiten met betrekking tot de openbare ruimte.  Tevens ontvangt  de gemeenteraad  in het najaar van 2014 ter vaststelling een nieuwe kadernota integrale veiligheid.

Het programma Veilig Gevoel heeft vier doelstellingen. Ga direct naar:

  1. Sociaal veilig
  2. Minder regels
  3. Veilig door politie en brandweer
  4. Veilig uitgaan

Wat heeft dit programma gekost?

Wetten en regels