Verberg het menu

Minder regels

Realisatie in één oogopslag

​ opgestart/volgens planning  ​ vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Minder regels   Toelichting
1 Evalueren van de handhavingsnota “Waardering voor onze normen”, op Vrom-gebied De handhavingsnota is geëvalueerd.

Realisatie 2013 in kengetallen

Oordeel burger controle handhaving regels
  2011 2012 2013 2014
Prognose 6 Geen burgerpeiling 6.2 6.2
Werkelijk 6.2 Geen burgerpeiling 6.2