Verberg het menu

Veilig door politie en brandweer

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens planning  ​ vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Veilig door politie en brandwee   Toelichting
1 Gezamenlijke aanpak op het gebied van georganiseerde criminaliteit. Dit is een doorlopend proces. Dat wil zeggen dat de gemeente Uden samen met partners werkt aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De beleidsregel BIBOB is aangepast waardoor het mogelijk is om op meerdere terreinen een BIBOB-toets uit te voeren.
2 Aanpak criminaliteit & ongewenst gedrag Door de gemeente Uden wordt met partners veel geïnvesteerd op het gebied van aanpak criminaliteit. Zowel vanuit preventie tot aan nazorg wordt getracht de criminaliteitscijfers te beperken. Verschillende instrumenten zoals veelplegeraanpak, extra toezicht door THOR op fietsendiefstal, winkeldiefstal en zakkenrollerij,  worden ingezet om criminele activiteiten te beperken.
3 Brandweerzorg; voorkomen, beperken en bestrijden van branden, brandgevaar, zware ongevallen en rampen (veiligheidsregio) De uitvoering geschiedt door de regionale brandweer. Zie ook de jaarverantwoording van de Veiligheidsregio Brabant Noord.

Daarnaast heeft in 2013 een systeemoefening plaatsgevonden die jaarlijks, conform de wet, uitgevoerd moet worden. De veiligheidsregio heeft samen met de gemeente Uden deelgenomen aan de systeemoefening. De gemeentelijke kolom kwam zeer goed voorbereid uit de oefening.