Verberg het menu

Bestuursrapportage 2014

De Bestuursrapportage is de tweede tussentijdse rapportage die wij volgens onze planning en controlcyclus jaarlijks aanbieden aan de gemeenteraad. De eerste rapportage is een onderdeel van de Begrotingsnotitie en gaat over de periode januari tot en met april. De tweede rapportage beslaat de periode januari tot en met augustus en gaat over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting. De eindrapportage presenteren wij jaarlijks in de vorm van de Programmarekening.

In deze Bestuursrapportage brengen wij in beeld: de afwijkingen in de uitvoering van beleidsdoelen en de positieve of negatieve afwijkingen van de budgetten.