Verberg het menu

2e financiële afwijkingenrapportage

Samenvatting

De rapportage is gebaseerd op de ontwikkelingen tot en met augustus 2014. Onderstaand het totaaloverzicht, gesplitst naar incidentele en structurele consequenties. De Programma's linken naar de specificaties van het betreffende programma.

N is nadeel, V is voordeel (bedragen in €)

Incidenteel

 

Programma's 2014 2015 2016 2017 2018
Duurzaam wonen en ondernemen N 644.375 V 9.000 0 0 0
Maximaal meedoen N 597.110 0 0 0 0
Goed leven en ontmoeten N 191.869 0 0 0 0
Veilig gevoel N 6.750 0 0 0 0
Dienstbare en betrouwbare overheid V 658.119 0 0 0 0
Totaal incidenteel N 781.985 V 9.000 0 0 0

 

Structureel

Programma's 2014 2015 2016 2017 2018
 
Duurzaam wonen en ondernemen N 12.388 N 50.528 N 29.528 N 29.528 N 29.528
Maximaal meedoen 0 0 0 0 0
Goed leven en ontmoeten N 54.000 N 54.000 N 54.000 N 54.000 N 54.000
Veilig gevoel 0 0 0 0 0
Dienstbare en betrouwbare overheid          
Totaal stuctureel N 66.388 N 104.528 N 83.528 N 83.528 N 83.528