Verberg het menu

Toelichting incidentele weerstandscapaciteit

In tegenstelling tot de structurele ratio is de weerstandscapaciteit wel gemuteerd. Het resultaat van de 2e financiële afwijkingenrapportage bedraagt € 944.000. Deze beïnvloedt de weerstandscapaciteit negatief.

De incidentele weerstandscapaciteit is al volgt opgebouwd:

Reserves Stand per 31 december 2014
Algemene reserve vrij besteedbaar € 21.060.000
Algemene reserve Grondbedrijf (effectief beschikbaar) € 3.328.000
Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage € 944.000 -/-
Stille reserves € 5.261.000
Totale incidentele weerstandscapaciteit € 28.705.000