Verberg het menu

Programmaplan

Aan de hand van de vijf programma's uit het coalitieakkoord 2010-2014 'Kiezen voor de toekomst van Uden, naar een nieuw evenwicht' beschrijft dit onderdeel de belangrijkste ontwikkelingen voor 2014. Wij ronden hiermee het coalitieprogramma af. Het belangrijkste bij alle beslissingen die we nemen is dat ze toekomstbestendig zijn. Onderwijs, het stimuleren van de economische groei en het woningbouwprogramma zijn hier goede voorbeelden van.