Verberg het menu

Samenwerking in de regio

Wat willen we bereiken?

De samenwerking in de regio wordt onderzocht. Op 4 september 2013. heeft de gemeenteraad aan het college van B&W de opdracht gegeven om met de aangrenzende gemeenten Veghel, Landerd, Boekel, Bernheze, MIll en Sint Hubert in gesprek te gaan over de mogelijkheden tot opschaling. Halverwege november ontvangt de gemeenteraad een terugkoppeling met een pre advies.

De decentralisatie van rijkstaken en de druk op eventuele schaalvergroting zijn van invloed op de samenwerking met omliggende gemeenten. Tussen de gemeenten(huizen) Uden en Veghel is inmiddels een veilige data lijn gerealiseerd. Deze data lijn ondersteunt de mogelijkheden tot samenwerken. Niet vrijblijvend, maar gericht op duurzame samenwerking. Bovendien kunnen hierdoor efficiency voordelen worden gehaald. In ieder geval kunnen we klanten, burgers en bedrijven door samenwerken, beter van dienst zijn. Ook kunnen we door (regionaal) samenwerken meer bereiken bij Provincie en Rijk.

Noordoost-Brabant werkt verder aan een duurzame ontwikkeling in Agro & Food. Onderwijsinstellingen, ondernemers en overheid bundelen binnen deze zogenaamde 5-sterrenregio hun krachten met als doel innovatieve initiatieven op te sporen, te stimuleren en te ondersteunen. Daarbij wil de 5-sterrenregio een economische netwerkfunctie vervullen en de kwaliteiten van bedrijvig Noordoost-Brabant tot ver buiten de regiogrenzen uitstralen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Samenwerken in de regio

  1. Uitvoeren bestuursprogramma stedelijke regio Uden-Veghel
  2. Intensivering samenwerking As-50 op de thema’s; Logistiek, Maashorst, Landbouw, HOV, Arbeidsmarkt, Zorgstructuren, Wonen en voorzieningen en Cultuur
  3. Samenwerking As-50 realiseert concrete doelen
  4. Samenwerking op het gebied van ICT en dienstverlening met Veghel en Oss
  5. Verder vorm geven aan samenwerking 21 gemeenten Noordoost Brabant, de 5 sterren regio (zie offerte)
  6. Intensivering samenwerking Area en gemeente Uden
  7. Opvolging geven aan het raadsbesluit tot opschaling van de gemeenten