Verberg het menu

Toelichting Projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Woonrijp maken Hoenderbos III
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Hoenderbos III is op een laatste noordwestelijk gelegen, plangebied na gerealiseerd. In verband met de situatie op de woningmarkt stagneert de realisatie van het resterende plangebied. Naar schatting bedraagt de vertraging 2 jaar.

Parkeerinfrastructuur / parkeerapparatuur rondom Bernhoven
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Bouw- en woonrijp maken Velmolen Oost
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Aanleg wijkpark Velmolen Oost
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

In verband met stagnering van de woningmarkt ligt de realisering nagenoeg stil. De delen die bebouwd zijn, zijn zoveel mogelijk woonrijp gemaakt, overige delen wachten op bouwontwikkelingen. De focus ligt op afronding van de wijk. Naar inschatting is de vertraging 1,5 tot 2 jaar.

Centrumplan Hoek Promenade
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Groot onderhoud - Rudigerstraat en Antoniusstraat
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De voorbereiding heeft plaats gevonden in het laatste kwartaal van 2012. Uitvoering is voorzien in de periode 2013-2014-2015.

Groot onderhoud - Hoevenseveld fase 1
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Werkzaamheden liggen op schema en worden in het voorjaar van 2013 afgerond.

Groot onderhoud - Leeuweriksweg
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Werkzaamheden worden conform planning uitgevoerd en naar verwachting in het voorjaar van 2013 voltooid.

Vervanging pompen drukriolering 2006
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De voorbereiding heeft plaats gevonden in het laatste kwartaal van 2012. Uitvoering is voorzien in de periode 2013, 2014, 2015.