Verberg het menu

Versterken economisch klimaat

Wat willen we bereiken?

De centrumvisie wordt nader uitgewerkt door de aanpak op deelaspecten. Centrumplan Hoek Promenade bevindt zich in 2014 in de realisatiefase. Ook wordt in 2014 het Zorgpark en het concept 'naar een bruisend gebied voor vitaliteit en gezondheid' verder uitgewerkt. Als onderdeel hiervan brengen wij samen met ondernemers voor het provinciale programma 'Landschappen van Allure' het investeringsvoorstel 'Verfrissend Zorglandschap' in. Het project acquisitie Zorgpark dat in het kader van de economische samenwerking met Veghel in 2013 gestart is, wordt voortgezet in 2014. Het project herstructurering Loopkant-Liessent is afgerond. In 2014 blijft de gemeente inzetten op de uitgifte van bedrijfskavels. Het uitgiftetempo is weliswaar onzeker.

Wat gaan we daarvoor doen?

Versterken economisch klimaat

  1. Uitwerking Centrumvisie
  2. Ontwikkeling Uden Noord
  3. Uitgifte/herstructurering bedrijventerreinen
  4. Inrichten directe omgeving ziekenhuis
  5. Ontwikkeling Centrum Plan Hoek Promenade
  6. Plangebied Hoogveld-Zuid uitgifterijp (2014)
  7. Acquisitie bedrijventerreinen Uden en verfrissend zorglandschap
Versterken economisch klimaat
Prestatie-indicator Aantal arbeidsplaatsen (minimaal 1800 extra in 2014, basis 2010
Werkelijk 2012 22.239
Prognose 2014 24.039
Informatiebron Jaarlijks onderzoek I&O Research
Aanvullende info Er is geen tussentijdse Prestatie Indicator benoemd. In 2014 dienen minimaal 1800 extra arbeidsplaatsen te zijn gerealiseerd
Prestatie-indicator Aantal bezoekers centrum (130.000 per week) in 2014
Werkelijk 2012 109.700
Prognose 2014 100.000
Informatiebron 2-jaarlijks onderzoek van Locatus
Aanvullende info De verwachting is voor 2014 neerwaarts ingesteld