Verberg het menu

Goed leven en goed ontmoeten

Ontwikkelingen

Voor inwoners van Uden en voor onze gasten bouwen we aan een aantrekkelijke plek om te wonen en op bezoek te komen. Uden is het groene, gezonde, gastvrije en gezellige centrum van de regio. Belangrijke projecten voor 2014 zijn:

  • Het project 'Vernieuwing locatie Schepenhoek Udens College' faciliteert de jeugd. Doel is om te zorgen dat zij optimaal onderwijs kunnen volgen in hun eigen regio.
  • D'n Hof van de Toekomst, een permacultuurtuin voor en door Udenaren, waar de natuur op bijzondere wijze wordt gerespecteerd. Naast permacultuur biedt de stadskwekerij als ruimte voor andere duurzame oplossingen op het gebied van energie, hergebruik en werkgelegenheid.
  • Citymarketing en ‘Udenaar de toekomst’ combineren we in één project als instrument om inwoners en ondernemers met vernieuwingskracht de kans te geven hun ideeën uit te voeren.
  • Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Café gaan ze zelf aan de slag. Eventueel met hulp.
  • In het project 'Houden van Talent'  gaan wij als gemeente werkervaringsplaatsn  aanbieden aan werkzoekenden. Daarbij staat niet de functie centraal maar het ontdekken en ontwikkelen van talenten. Binnen dit project werkt de gemeente niet alleen nauw samen met het bedrijfsleven maar ook met burgers; burgers die hulp aanbieden bij deze ontdekkings- en ontwikkeltocht.

Het is belangrijk om met zoveel mogelijk mensen te werken aan de toekomst van onze gemeente en hen mee te nemen in wat er allemaal mogelijk is. Zo ontstaan er ook nieuwe werkgroepen en initiatieven. Hierdoor groeien we als gemeenschap. We kunnen ieders talent gebruiken en dat doen wij ook. Een verandering in de vormgeving en bekostiging van MIK hoort daarbij.  Wij willen juist dat MIK onze inwoners kan helpen om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Dat vraagt een andere aansturing van MIK en een andere financiering.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?
Projecten
Wetten en regelgeving