Verberg het menu

Cultureel lef en ondernemerschap

Wat willen we bereiken?

Uden heeft van oudsher veel te bieden op gebied van kunst en cultuur; niet alleen geven bodemvondsten hiervan blijk maar ook bestaande panden als MRK en Brigitenissenklooster. Deze belangrijke onderdelen worden meer voor het voetlicht gebracht en vooral steeds meer in samenhang gebracht met het totaal wat Uden heeft te bieden. De culturele kwartiermaker, een keuze van alle kunst- en cultuurinstellingen van Uden samen en bekostigd uit hun eigen middelen, richt zich met name op de verbinding want ook cultuur kan een interessante economische pijler worden.  Kermissen zijn daar maar ‘’en onderdeel van, maar een hoog gewaardeerd en geroemd onderdeel.  Daarnaast is het zaak om niet alleen het intellect van onze inwoners te ontwikkelen maar ook om alle andere talenten die onze inwoners hebben, zoals creativiteit en handvaardigheid, te stimuleren in hun ontwikkeling. Nieuwe afspraken met bijv. MIK dragen bij aan deze doelstelling.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. De inzet van de culturele kwartiermaker leidt tot economisch stabielere voorzieningen op gebied van kunst en cultuur.
  2. De ombuiging van het dienstenaanbod van MIK.
  3. Aantrekkelijke kermissen in Uden, Volkel en Odilliapeel.

Wat gaan we realiseren in kengetallen?

Cultureel lef en ondernemerschap

Prestatie-indicator Oordeel burger cultuur; score 7.5 handhaven
Werkelijk 2012 2012
Geen burgerpeiling in 2012, volgende peiling in 2013
Prognose 2014 Oordeel burger cultuur; score 7.5
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
2-jaarlijkse burgerpeiling 2011 en 2013

Terug naar