Verberg het menu

Gezondheid telt

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering geven aan plannen van buurtsportcoaches, inclusief de inzet van combinatie functionarissen voor het aanleren van en stimuleren tot gezonde leefstijl.

Wat gaan we realiseren in kengetallen?

Gezondheid telt
Prestatie-indicator Oordeel burger gezondheidsvoorzieningen: score 7.6 handhaven
Werkelijk 2012 2012
Geen burgerpeiling in 2012, Volgende peiling in 2013
Prognose 2014 Oordeel burger gezondheidsvoorzieningen: score 7.6
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
2-jaarlijkse burgerpeiling 2011 en 2013