Verberg het menu

Toelichting Projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000) van dit programma.

Langzamer dan planning (als gevolg van het weer)
Planning Langzamer dan planning (als gevolg van het weer)
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact