Verberg het menu

Recreëren in de buitenlucht

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Uden is een prachtig groene stad met veel natuur en recreatiemogelijkheden. De Maashorst is een uniek natuurgebied van uitgestrekte bos- en heidecomplexen met een aantal grote landbouwgebieden, vooral aan de randen. Fraaie houtwallen en bouw-en weilanden zorgen voor een afwisselend landschap. Natuurcentrum Slabroek midden in het bosgebied is de ideale ‘stop’ voor veel fietsers en wandelaars. De Peelrandbreuk is met zijn wijstgronden een veel bezocht landschapmonument, van waaruit het wandelnetwerk zijn verbindingen legt met recreatieve voorzieningen in de wijken en buurten, zoals het A50-Landschapspark, het Mellepark en het Stadspark, dat onlangs nog volledig is heringericht. Genoeg reden dus om de fiets te pakken of in de wandelschoenen te stappen en te genieten van de Udense natuur en haar vele recreatiemogelijkheden.

  1. Afspraken maken met en samenwerking tussen lokale ondernemers op gebied van toerisme en recreatie met als doel toename bezoekers en/of tot toename van de verblijfsduur in Uden;
  2. Ontwikkelen natuurgebied en schil de Maashorst

Wat gaan we realiseren in kengetallen?

Recreëren in de buitenlucht
Prestatie-indicator Aantal recreatieve bezoekers in de Maasthorst (10% meer na 4 jaar)
Werkelijk 2012 Uit bezoekersonderzoek Maashorst is gebleken dat bijna 1 miljoen bezoeken in de Maashorst plaatsvinden. 2011= 0-meting.
In 2013 zal conform planning de 1e prestatiemeting plaatsvinden.
Prognose 2014 10% meer dan peildatum 2011, meet-jaar 2015
Informatiebron Bezoekersonderzoek als onderdeel van Maashorstmanifest
Aanvullende informatie Uitvoering van de metingen is onder voorbehoud van het accorderen van het uitvoeringsprogramma