Verberg het menu

Sportief bewegen

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

We implementeren het sport- en tarievenbeleid en bieden ondersteuning om te zorgen dat er in de breedte toereikend sportaanbod is.

Wat gaan we realiseren in kengetallen?

Talent ontwikkelen en benutten
Prestatie-indicator Oordeel burger sportvoorzieningen; score 8 handhaven
Werkelijk 2012 2012
Geen burgerpeiling in 2012, Volgende peiling in 2013
Prognose 2014 Oordeel burger sportvoorzieningen; score 8
Informatiebron http://www.waarstaatjegemeente.nl/
2-jaarlijkse burgerpeiling 2011