Verberg het menu

Talent ontwikkelen en benutten

Wat willen we bereiken?

Het onderwijs is als gevolg van overheveling van taken ook onderhevig aan verandering. De grootste daarvan is de zorgplicht voor scholen om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, die hulp te bieden maar vooral zo dicht mogelijk in de woonomgeving van dat kind. Onder de noemer Passend Onderwijs ontstaat zo een nieuwe samenwerking tussen onderwijs en begeleiding zodat ouders in hun zoektocht naar ondersteuning niet verder hoeven lopen dan de eerste school van hun keuze. Vanaf daar worden zij geholpen bij het opgroeien en ondersteunen van hun kind. Uiteraard hoort hierbij dat scholen voldoen aan de condities die goed leren mogelijk maken. Duurzaamheid is daarbij van belang, voor zowel klimaat (energiezuinig) maar ook voor de mensen (people) want goede gebouwen dragen bij aan gezonde leef- en leeromgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Uitvoeren pilot ‘Verbanden verbinden’ voor de vormgeving van passend onderwijs binnen 13 scholen in Oss en Uden; uitrol naar overige scholen in regio U-V/Oss.
  2. Nieuwbouw UC Schepenhoek, op te leveren in kwartaal 1 van 2016.

Wat gaan we realiseren in kengetallen?

Talent ontwikkelen en benutten
Prestatie-indicator Oordeel burger onderwijs; score 7,7 handhaven
Werkelijk 2012 2012
Geen burgerpeiling in 2012, Volgende peiling in 2013
Prognose 2014 Oordeel burger onderwijs; score 7,7
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
2-jaarlijkse burgerpeiling 2011 en 2013