Verberg het menu

Geen armoede

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Voor cliƫnten wordt op basis van integrale vraagverheldering een traject uitgezet via Arbeid en Inkomen met als doel het krijgen van voldoende eigen inkomsten. Arbeidstoeleiding en vrijwilligerswerk met een toeslag moet een aanzet geven tot het bestrijden van armoede. Hoe we dit gaan doen leest u in de doesltellingen Sociale en doelmatige aanpak, Investeren in meedoen en Iedereen aan het werk.

Wat gaan we realiseren in kengetallen?

Geen armoede
Prestatie-indicator Handhaven van het aantal toegekende aanvragen Bijzondere Bijstand en aantal toegekende aanvragen Activiteitenfonds
Werkelijk 2012 Handhaven van het aantal toegekende aanvragen Bijzondere Bijstand en aantal toegekende aanvragen Activiteitenfonds
Prognose 2014 Bijzondere bijstand 2014: 1137 toegekende aanvragen
Activiteitenfonds: 2014: 722 toegekende aanvragen
Informatiebron Administratie Sociale Zaken (GWS)