Verberg het menu

Iedereen aan het werk

Wat willen we bereiken?

Voor cliënten wordt op basis van integrale vraagverheldering (het keukentafelgesprek) een traject uitgezet met als doel het verkrijgen van voldoende eigen inkomsten. Mensen in ons bestand worden met behulp van de participatieladder op een trede gezet, die aangeeft in welke mate zij beschikbaar zijn voor werk. In dit bestand zitten mensen die kort in de ww zitten en de juiste competenties hebben om weer snel uit te stromen naar de arbeidsmarkt. Hiervoor ontwikkelen we een flexpool. Via het project 'de volgende StaPP' worden deze flexpool en het bestand onder de aandacht gebracht van het lokale bedrijfsleven. Het project 'Houden van Talent' moet een nieuwe manier van arbeidstoeleiding opleveren. Verder blijven we onze prakttijkcentrums ontwikkelen. Ook nemen we deel aan 5* NOB pact. Dit project biedt diverse subsidie mogelijkheden om mensen op verschillende wijze aan het werk te krijgen. Voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt vervuld de IBN een belangrijke rol. Dit jaar zullen er mensen met beperking via het P&ATC aan het werk worden geholpen.

Wat gaan we ervoor doen?

  1. Uitstroom bevorderen via arbeidsconsulenten
  2. Opzetten en promoten van de Flexpool via het project 'de volgende STaPP'
  3. Invoering project 'Houden van talent'

Wat gaan we realiseren in kengetallen?

Iedereen aan het werk
Prestatie-indicator Uitstroom cliënten uit de Wwb / Ioaw / Ioaz / Bbz met gemiddeld 10% per jaar
Werkelijk 2012 Aantallen uitstroom: 166, dus meer dan 10%  (totaal aantal cliënten december 2012 is 550)
Prognose 2014 Gemiddeld 10% van totaal aantal cliënten uit de Wwb / Ioaw / Ioaz / Bbz
Informatiebron Administratie Sociale Zaken (GWS)