Verberg het menu

Investeren in meedoen

Wat willen we bereiken?

Voor cliënten wordt op basis van integrale vraagverheldering (het keukentafelgesprek) een traject uitgezet via de Wmo-lijn met als doel het verkrijgen van zelfredzaamheid. Via de vernieuwde inzet van welzijn zullen mensen met een hulpvraag begeleid worden om mee te kunnen doen in de maatschappij. Vrijwilligerswerk wordt beloond. De MFA's en projecten zoals de fietsenstalling worden benut voor werkervaringsplaatsen en zinvolle dagbesteding.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Uitvoeren van het project 'Houden van Talent'
  2. Het plaatsen van 40 mensen bij P&ATC van IBN

Wat gaan we realiseren in kengetallen?

Investeren in meedoen
Prestatie-indicator Uitstroom cliënten uit de Wwb / Ioaw / Ioaz / Bbz met gemiddeld 10% per jaar
Werkelijk 2012 Aantallen uitstroom: 166, dus meer dan 10% (totaal aantal cliënten december 2012 is 550)
Prognose 2014 Gemiddeld 10% van totaal aantal cliënten uit de Wwb / Ioaw / Ioaz / Bbz
Informatiebron Administratie Sociale Zaken (G