Verberg het menu

Meedoen door ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Meedoen door ondersteuning is niet het overnemen van een probleem, maar samen met inwoners kijken naar wat nodig is om het probleem om te lossen. Met de gebiedsplatforms en onze welzijnspartners geven wij deze kanteling vorm  geven. Dat doen we onder andere met een nieuw werkproces. Bedoeling is dat iedereen die het even niet alleen kan, dicht bij huis toegang heeft tot ondersteuning. Dat geldt niet alleen voor individuele inwoners maar ook voor gezinnen. Een opvallende keuze van de regio Brabant Noordoost, waaronder Uden, is de versnelde overname van de taak ‘ambulante jeugdzorg’  van de Provincie. Op deze wijze zijn wij al veel eerder in staat om ondersteuning te bieden aan gezinnen waardoor vaak de inzet van zwaardere zorg kan worden voorkomen en ouders zich eerder begrepen en gehoord weten. Door bovendien algemene voorzieningen aan te passen aan de wensen en  ondersteuningsvragen van onze inwoners, kan met inzet van dezelfde middelen aan meer mensen ondersteuning worden geboden. Hierdoor worden ook mantelzorgers en vrijwilligers ontlast maar bieden we tegelijkertijd de mogelijkheid aan vrijwilligers tot nieuwe kansen om hun bijdrage te leveren aan de zorgzame samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Kanteling van individuele zorg naar collectieve brede welzijnsinstellingen
  2. Behouden een aantrekken vrijwilligerswerk ter ontlasting van de zorgvraag
  3. Inzetten op een omgeving die bijdraagt aan zelfredzaamheid
  4. Gerichte inzet van sociaal werk moet aantal vragen om ondersteuning door professionals voorkomen

Wat gaan we realiseren in kengetallen?

Meedoen door ondersteuning
Prestatie-indicator Burger als wijkbewoner
  • Voldoende voorzieningen in de directe woonomgeving, score 7,5 handhaven
  • Voldoende voorzieningen in de gemeente; score van 6,5 naar 7
Werkelijk 2012 2012
Geen burgerpeiling in 2012. Volgende peiling in 2013.
  • Voldoende voorzieningen in de directe woonomgeving; score 7,5
  • Voldoende voorzieningen in de gemeente; score 7
Prognose 2014 2014
  • Voldoende voorzieningen in de directe woonomgeving, score 7,5
  • Voldoende voorzieningen in de gemeente, score 7
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
2-jaarlijkse burgerpeiling 2011 en 2013