Verberg het menu

Samen leven

Wat willen we bereiken?

Door het initiatief Udenaar de toekomst ontstaan veel  burger initiatieven: Of het nu gaat om zorggerelateerde initiateven, projecten op het vlak van duurzaamheid of bedrijfseconomische activiteiten:: Udenaren zoeken elkaar op. Vrijwilligers vormen hierbij een belangrijke rol.  Maar samenleven betekent ook een beroep kunnen doen op familie, vrienden en buren. Elkaar helpen om de zorgvraag beter te kunnen formuleren en om minder een beroep te hoeven doen op de overheid. Gerichte inzet en samenwerking tussen sociaal werkers en bewoners, onder andere in de gebiedsplatforms, leidt ondanks bezuinigingen tot een gevoel van welzijn. Het ontwikkelen van sociale cohesie is een van onze doelstellingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Faciliteren van burgerinitiatief
  2. Voortzetting van de samenwerking met de gebiedsplatforms

Wat gaan we realiseren in kengetallen?

Samen leven
Prestatie-indicator Burger als partner score van 5,5 naar 6
Werkelijk 2012 2012
Geen burgerpeiling in 2012. Volgende peiling in 2013.
Prognose 2014 Burger als partner; score 6
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
2-jaarlijkse burgerpeiling 2011 en 2013