Verberg het menu

Schulden voorkomen

Wat willen we bereiken?

We hebben vorm gegeven aan de nieuwe vorm van schuld dienstverlening. Het aantal aanvragen lijkt te stabiliseren en door de nieuwe manier van werken halen we de wettelijke termijnen waarop een aanvraag behandeld moet zijn. Werkloosheid kan een druk leggen op toenemende schuldenlast. Immers afbetalen is moeilijk. Om mensen met schulden te helpen, wordt op basis van integrale vraagverheldering een traject uitgezet dat gericht is op het voorkomen van een verdere stijging van de schulden en het verkrijgen van evenwicht tussen inkomsten en uitgaven.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Ontwikkeling en implementatie techniek keukentafelgesprek
  2. Uitbreiding capaciteit voor begeleiding van cliënten met schulden

Wat gaan we realiseren in kengetallen?

Schulden voorkomen
Prestatie-indicator Elke cliënt wordt binnen 1 week na melding uitgenodigd voor een gesprek en binnen 4 weken is een plan van aanpak voor de cliënt gereed.
Per 1 juli 2012 is de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuld-hulpverlening ingevoerd en gelden de volgende nieuwe termijnen:
  • binnen 4 weken na melding vindt er een gesprek plaats
  • binnen 4 weken na het gesprek is er een plan van aanpak opgesteld en een beschikking afgegeven
Werkelijk 2012

Aantal cliënten 2012: 235

  • binnen 4 weken na melding op gesprek: niet geregistreerd
  • binnen 4 weken na het gesprek plan van aanpak en beschikking afgegeven: 235 cliënten

(*)  onder voorbehoud i.v.m. wijziging termijnen en informatiebron.

Prognose 2014

Aantal cliënten 2014: 235

  • binnen 4 weken na melding op gesprek: 235 cliënte;
  • binnen 4 weken na het gesprek plan van aanpak en beschikking afgegeven: 235 cliënten
Informatiebron Administratie Sociale Zaken (Alegro)