Verberg het menu

Actuele ontwikkelingen

De economische situatie is nog steeds zorgwekkend te noemen. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht in 2014 een lichte groei van 1,0%. Het BBP ligt in 2014 op vrijwel hetzelfde niveau als in 2007; de economie groeit daardoor al zeven jaar niet. De gevolgen daarvan komen tot uiting op de arbeidsmarkt, waar de werkloosheid oploopt tot 7%. Het BBP neemt in 2014 wereldwijd naar verwachting met 3,5% toe.

De rust op de financiële markten lijkt bestendig. Zo leidde de crisis rond de Cypriotische banken niet tot hoge golven van onrust. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de rente van grote banken in de eurozone na een aanvankelijke stijging (in de periode tussen 13 en 27 maart 2013) rond de afwikkeling van de Cypriotische crisis, sindsdien weer ongeveer in dezelfde mate zijn gedaald.

Na 2014 herstelt de Nederlandse economie naar verwachting met gemiddeld anderhalf procent groei in de periode t/m 2017. De potentiële groei is lager dan in vorige kabinetsperioden als gevolg van de vergrijzing (lager arbeidsaanbod).

Deze ontwikkelingen hebben vanzelfsprekend zijn weerslag op de financiën van de gemeente Uden. De financiële positie van de gemeente Uden staat onder druk. Dat blijkt ook uit deze programmabegroting Het weerstandsvermogen is momenteel €2.200.000.

Om de financiële positie te verbeteren dient er bezuinigd te worden. Er heeft een project bezuinigingen plaatsgevonden, welke heeft geleidt tot een totaalpakket aan bezuinigingsvoorstellen van ruim 3,7 miljoen euro.