Verberg het menu

Rentevisie

De situatie op de rentemarkt kan worden bezien op de lange en korte termijn. Als referentierente voor de korte markt (geldmarkt) wordt gewoonlijk de 3-maands Euribor (Euro Interbank Offered Rate) gebruikt. Op de lange markt ofwel kapitaalmarkt fungeert het tarief van de 10-jaars staatslening als referentie.

De standen van de genoemde renteniveaus luidden:

  • 3-maands Euribor: 0,225 (stand 2 september 2013)

De 3-maands Euribor is de achterliggende jaren aanzienlijk gedaald, mede door ingrijpen van de Europese Centrale Bank. Het afgelopen jaar is deze sterk gedaald. De verwachting is dat het niveau van 0,225% het komende jaar licht zal gaan stijgen.

  • 10-jaars staatsobligatie

De huidige rentestand van een 10-jaars staatslening is 2.290% (stand 30 augustus 2013).

De afgelopen weken is er sprake van toenemende onrust op de financiële markten. Beurskoersen liggen (vooral in Japan) onder druk en de rente loopt sterk op (= dalende obligatiekoersen). De oorzaak van de toenemende spanning valt in twee letters samen te vatten: QE (quantitative easing). Of beter gezegd, het afbouwen hiervan. Onder QE koopt de FED maandelijks een bedrag van maar liefst $ 85 MILJARD aan obligaties op. Het hiervoor benodigde geld wordt door de FED simpelweg gecreëerd, ook wel omschreven als het ‘aanzetten van de drukpersen’.

Voor de gemeente Uden betekent dit dat het aantrekken van langlopende leningen duurder wordt. Aangezien de verwachting is dat er voorlopig geen hoog financieringstekort zal zijn, is het momenteel niet noodzakelijk om een langlopende lening af te sluiten. Daarnaast is in 2013 een lening ad. €20.000.000 afgesloten.

Let wel, bovenstaande prognose is een momentopname. Gezien de snelheid van de ontwikkelingen op de financiële markt is het goed mogelijk dat ten tijde van behandeling van de programmabegroting in de raadsvergadering de economische situatie weer gewijzigd is