Verberg het menu

Schatkistbankieren en Wet Hof

Schatkistbankieren

Het nieuwe kabinet wil dat gemeenten hun overtollige middelen niet meer overal kunnen stallen. De komende jaren verwachten wij, als gevolg van de grote onderhanden werken positie, geen overtollige middelen te bezitten. De financiële gevolgen van het verplicht schatkistbankieren zijn naar verwachting voor onze gemeente dan ook te verwaarlozen.

Wet HOF

In de wet staat dat gemeenten een gelijkwaardige bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van het EMU-tekort. Het Rijk koerst op grond van Europese afspraken richting een EMU-tekort van 0 tot +/- 0,5 %. Op de langere termijn houdt het kabinet vast aan het terugdringen van het begrotingstekort tot 0,2% van het bruto binnenlands product. Maar de termijn waarbinnen deze norm bereikt moet zijn is verlengd en dit betekent dat het investeringsvolume in de jaren 2014 tot en met 2015 op het huidige niveau kan blijven en vanaf 2016 wordt afgebouwd. Voorts voorziet de wet HOF in een sanctie voor die gemeenten die niet voldoen aan de norm maar daarover is afgesproken dat gedurende deze kabinetsperiode geen sancties worden opgelegd. Op dit moment zijn we bezig om het EMU-saldo meerjarig in beeld te brengen. Een aantal componenten uit deze berekening zijn moeilijk te voorspellen zoals bijvoorbeeld grond aan- en verkopen.  Dit wordt veroorzaakt door de economische ontwikkelingen en het doorlopen van bijvoorbeeld planprocedures