Verberg het menu

Verwerving

In onze nota grondbeleid van 2006 is opgenomen dat de gemeente in principe een actieve grondpolitiek voert, waarbij indien nodig de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) als instrument wordt ingezet. Door de huidige marktsituatie waarbij vooralsnog duidelijk sprake is van een afname in de gronduitgifte voor zowel woningbouw als bedrijfsterreinen is de gemeente terughoudend met het doen van aankopen. Deze vinden thans alleen nog plaats als de grond strategisch is gelegen of substantieel bijdraagt aan een betere benutting van al in bezit zijnde gronden. Als sluitstuk voor verwerving wordt zonodig onteigening ingezet als minnelijke verwerving niet lukt.